<form id="nfrrp"></form>

      太阳能

      上海直川为国内外100家左右的太阳能客户提供服务,由于客户不同需求,已经开发大量不同中高低端不
      同层次的倾角传感器满足客户不同的需求,目前部分在太阳能上批量使用型号如下:
      ZCT260AL-485-5V???????????????????????   ZCT260AL-485-BUS
      ZCT100BL-V1???????????????????????????????????? ZCT100AL-485-BUS
      ZCT1K0J-LNQ??????????????????????????????????? ZCT165K1-LPS-155
      ZCT230M-LBS-BUS????????????????????????? ZCT290L-NHS
      ZCT1360K-LAPS-4305-IB??????????????? ZCT245CL-485-HKLN
      ZCT1360J-NAQ-17?????????????????????    ZCT190K-LAS-A-1910
      ZCT245CL-485????????????????????????????????? ZCT245J-LAQ-17
      ZCT1360J-LAQ-17??????????????????????????? ZCT1360J-LBR-17
      ZCT1360K-LBS-ABUS-77????????????  ZCT1360J-LBS-BUS-77
      ZCT245J-NAQ-17
      ?
      1-4

      发布时间: 12-21-2015
      上一篇:
      下一篇:
      江西十一选五